4 flotte utebaner og 2 innebaner!! 4 flotte utebaner og 2 innebaner!! 4 utebaner og 2 innebaner!!

Opprett en profil på www.senserio.com og velg Drøbak Tennisklubb.

Klikk på "Banebooking" grønn tekst.

Medlemskontingenter for 2018

  • Junior (tom 18 år):  kr. 525,-      ingen dugnadsavgift            Totalt kr. 525,-
  • Senior:                   kr. 2.300,-   + kr. 575,- i dugnadsavgift   Totalt kr. 2.875,-
  • Familie:                  kr. 3.200,-   + kr. 575,- i dugnadsavgift   Totalt kr. 3.775,-
  • Støttemedlem:        kr. 525,-      ingen dugnadsavgift            Totalt kr. 525,-

Innmeldingsskjema leveres ferdig utfylt enten i hallen eller sendes til:

Post: Drøbak Tennisklubb, Postboks 42, 1441 Drøbak

Mail: post@pmbberga.com

Ta kontakt med oss på mail eller i tennishallen om du trenger innmeldingsskjema!

Priser baneleie

Mandag - Fredag

Før kl 16 - Medlem kr. 110,- / Ikke medlem kr. 200,-

Etter kl 16 - Medlem kr. 240,- / Ikke medlem kr. 360,-

Lørdag og søndag

Medlem kr. 230,- / Ikke medlem kr. 360,-

 

Juniorer som er i klubbtrening, kan booke bane og spille sammen for egentrening kr. 50,- pr. time pr. bane.

 

Utespill

Medlem spiller gratis / Ikke medlem kr. 180,-

NB! Ikke medlemmer booker seg på listen som henger på tavlen før de går på banen. Det samme gjelder gjester.